• Birgit Hald

Salon: MEDLEMSFLUGT OG PRÆSTESAGER I FOLKEKIRKEN - v/retsteolog, ph.d. Kristine Garde


Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 19.00 – 21.00.

Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 2800 Kg. Lyngby

Retsteolog og forfatter Kristine Garde forsker i samspillet eller modspillet mellem teologi og jura, og hun har skrevet flere bøger om emnet. I dette spændende foredrag vil vi høre om problemer i det kirkelige miljø, set fra en helt anden vinkel, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog med foredragsholderen.

Den Danske Folkekirke har eksisteret i snart 170 år; den afløste med Grundloven af 1849 statskirken, men bevarede tilslutningen til den evangelisk-lutherske lære, Grundlovens § 4. Selv om folkekirken består af ca. 2.200 menigheder, kan den betragtes som én, landsdækkende kirke, hvor rummelighed, frihed og mangfoldighed er centrale begreber.

Kirkelæren skal hele tiden fortolkes – med indbygget risiko for, at nyfortolkning kan blive til fejlfortolkning og ret lære blive til vranglære. Det er et grundvilkår, som samtidig rummer kimen til en skæbnesvanger identitetskrise, fordi folkekirken ikke kan eksistere uden en genkendelig lære.

I de senere år har der imidlertid bredt sig en krisestemning i folkekirken. Det skyldes medlemsflugt, men først og fremmest betændte præstesager. Foredraget vil sætte fokus på de mest kontroversielle, f.eks. sagen om reinkarnation (2015/16) og sagen om dyreclairvoyance i kirkens rum, hvor der blev kommunikeret med døde heste (2017).

Pris kr. 150,00 incl. et lille traktement passende til årstiden.

Tilmeldingsfrist senest den 23. oktober 2017.

For tilmelding kan du ringe til 51500782 eller sende en mail til birgithald50@gmail.com.

Du kan også tilmelde dig via hjemmesiden www.birgithald.com/kontakt eller online.

Beløbet betales på MobilePay 51500782 eller kontant ved fremmøde

Du kan tilmelde online her.


© 2019 Birgit Hald. All Rights Reserved. CVR nr. 36611626