• Birgit Hald

Salon: HVORDAN ER DET LIGE VI KOMMUNIKERER MED HINANDEN !? - v/AnnMari Max Hansen


Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 – 21.00.

Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 2800 Kg. Lyngby

Kom og hør et spændende og underholdende foredrag om de forskellige måder vi taler sammen på.

I en tid hvor megen kommunikation foregår via e-mails, sms’er og andre sociale medier, er der stor risiko for, at vi bliver dårligere til den ’her og nu’ menneskelige kontakt. Det gælder både i vores nære relationer, blandt venner og bekendte og på vores arbejdspladser, og derved kan der opstå mange misforståelser.

Da det er sproget og vores indbyrdes dialog vi anvender, når vi giver beskeder, løser konflikter og er sammen med dem vi holder af, så kan lidt viden om hvordan vi udtrykker os være meget gavnlig i vores dagligdag. Nogle kontaktformer er konstruktive og givtige, mens vi i andre tilfælde, i sær i følelsesladede situationer, kommer til at krænke andre, uden at det i virkeligheden er det vi ønsker.

  • Hvad er det der sker når vi misforstår hinanden.

  • Hvordan kan vi løse konflikter.

  • Er tanker toldfrie.

  • Hvordan får jeg sagt det, jeg mener uden at såre eller krænke.

  • Hvad gør jeg, når nogen manipulerer.

  • Hvad gør jeg, hvis jeg føler mig tromlet.

Alle mennesker ønsker kontakt. Og helst den gode af slagsen. Tak.

God og konstruktiv kommunikation kan være med til at skabe forståelse og empati, og kan endda være med til at redde vores parforhold, ven- og ægteskaber.

Den gode kontakt er livgivende Hvordan opnår vi den. Kun det vi er bevidste om, kan vi forstå, udvikle og (hvis vi vil) ændre.

Der vil efter AnnMari Max Hansens indlæg, være mulighed for spørgsmål og debat.

Pris kr. 150,00 kr. incl. et lille traktement passende til årstiden.

Tilmelding senest den 30. april 2018.

Beløbet betales på MobilePay 78975 eller Konto 4490-4490367942 eller kontant ved fremmøde.

Du kan tilmelde online her.


© 2019 Birgit Hald. All Rights Reserved. CVR nr. 36611626