• Birgit Hald

Salon: MED TIVOLI OG TIVOLI-GARDEN I HJERTET GENNEM 5 ÅRTIER - v/Sven Hansen Heidelberg


Torsdag den 16. august 2018 kl. 17.30 – 19.30.

Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 2800 Kg. Lyngby

Chefen for Tivoli-Garden fortæller sin historie….. En af drengene – fra dengang – er citeret for at sige: ” Sven var jo den, der kunne samle det hele, han havde styr på os og kunne holde disciplin omkring sig. Vi kunne sagtens være enormt irriteret på ham, men han var også den, man var dybt taknemmelig for bagefter”. Og så var det lige mødet med Walt Disney….!

Sven Hansen Heidelberg var gennem en menneskealder leder af Tivoli-Garden i København, og samtidig er han den medarbejder, der har været længst tid i Tivoli, nemlig 47 år, hvis man ikke medregner hans egen tid som garder. Han fratrådte stillingen i 2014.

Han blev tivoligarder i 1962, hvor han først spillede tromme, siden basun og sluttede karrieren som tambourmajor i garden som 16-årig. I 1973 blev Sven, kun 23 år gammel, chef for Tivoli-Garden, der med sine 110 drenge i alderen 9 – 16 år, hører til landets mest ambitiøse musikskoler for blæsere og slagtøj. Mange medlemmer af landets professionelle orkestre har trådt deres barnesko på havens stier.

Sven’s hjerte banker for Tivoli-Garden og tanken om at videreføre traditioner, der går tilbage til 1844, og hans hjertesager som chef har bl.a. været at udvikle repertoiret, så garden musikalsk har fulgt med tiden, lige som han så det som en nødvendig og spændende opgave at indrette en ny ”kaserne” i Tivoli og få tidssvarende øvelokaler.

Sven Hansen Heidelberg, der har rejst over det meste af verden med Tivoli-Garden, har modtaget mange priser i tidens løb. I 2010 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog og i 2013 modtog han Emil Holms Mindelegat.

Pris kr. 180,00 incl. kaffe, let anretning, øl-vand-vin, lotteri.

Tilmeldingsfrist senest den 13. august 2018.

For tilmelding kan du ringe til 51500782 eller sende en mail til birgithald50@gmail.com.

Du kan også tilmelde dig via hjemmesiden www.birgithald.com/kontakt eller online.

Beløbet betales på MobilePay 78975 eller Konto 4490-4490367942 eller kontant ved fremmøde

Du kan tilmelde online her.


© 2019 Birgit Hald. All Rights Reserved. CVR nr. 36611626